Druva

Hizmet Olarak Veri Yönetimi (Data Management-as-a-Service)

Verileriniz bulut uygulamaları, veri merkezleri ve son kullanıcı cihazları arasında dağınık yani kısacası her yerde. Veri koruma ve yönetimi sınırlarını zorlayan Druva Bulut Platformu, en kritik verilerinizin kontrolünü almak için basit, ölçeklenebilir ve isteğe bağlı bir yaklaşım sunar. Veri Yönetimi-Hizmet olarak adlandırdığımız şeyde özünde bundan ibaerettir.

Druva Bulut Platformu (TheDruvaCloud Platform)