Güvenlik orkestrasyon, otomasyon ve olaylara müdahale ürünleri; alt yapınızda yer alan güvenlik odaklı olsun olmasın tüm cihazlarınızı, süreçlerinizi ve güvenlik ekiplerinizi koordine eder, eşsiz bir uyum içinde çalışmalarını sağlar. Böylece olayların tespit ve müdahale süreleri kısalır.

Daha hızlı, akıllı ve hatta otomatik aksiyonlarla verimlilik mümkün olur. Güvenlik alt yapınız üzerinde hâkimiyet kurmanızı, iş akışlarınızın kesintisiz ilerlemesini sağlar.

Orkestrasyon ve otomasyon ile manuel aksiyonlar azaltılır, tekrarlayan, zaman alan alarm ve görevler otomatize edilir. Playbook ve botlarla cihazların otomasyonu ve iş akışlarının, süreçlerin dökümante edilmesiyle ekiplerin interaktif çalışması sağlanır. Böylece verimsiz harcanan zaman geri kazanılır, iş gücü doğru ve verimli kullanılır.

Doğru ve verimli çalışan bir ekip ise olaylara daha odaklı yaklaşır ve daha kısa sürelerde müdahale edebilirler.

Harcanan zaman azalır, olası zararların, maliyetlerin önüne geçilir.

Anahtar Faydalar

 • Kapsamlı olay müdahale süreci

Daha hızlı ve kısa sürede olaylara müdahale.

 • Akıllı Orkestrasyon ve Otomasyon

Manuel süreçlerin otomasyonu ile; çalışan verimliliği, güvenlik ekipleriniz üzerindeki pozitif çarpan etkisi.

 • İnteraktif Soruşturma ve Görev Yönetimi

Her bir görev içinde ekip ve cihazların interaktif iletişimi, bireylerin katkı sağlaması ve otomasyon ile ekiplerin güvenlik olaylarına daha odaklı ve zaman ayırarak inceleme yapabilmesi ve yanıt vermesi.

 • Yüksek Yatırım Geri Dönüşü (ROI):

Kazanılacak iş gücü, zaman ve maliyet avantajı, kesintisiz iş akışları ve hızlı müdahale ile olası kayıpların engellenmesi, daha iyi SLA süreleri.

 • Daha Güçlü Siber Güvenlik

Daha verimli, odaklı çalışan, hızlı ve doğru müdahale eden Güvenlik Operasyon Merkezleri.

Orkestrasyon Nedir?

Güvenlik alt yapınızda yer alan tüm cihazların ve güvenlik ekiplerinizin uyumlu ve kesintisiz bir şekilde çalışması diyebiliriz. Çok sayıda güvenlik cihazının, ekiplerin ve süreçlerin optimize edilmesi, güvenlik operasyonlarının doğru ve verimli yönetilmesi için çok iyi orkestre edilmeleri gerekir. Bunun için de birincil öncelik yüksek otomasyon ve kapsamlı entegrasyon yetenekleridir. Otomasyon, orkestrasyon değil, başarılı bir orkestrasyonun ana parçalarından biridir..

Otomasyon Nedir?

Güvenlik cihazlarının otomasyonu. Sorunsuz çalışan otomasyon, insan müdahalesine gerek kalmadan ve ihtiyaç duymadan görev ve olayların yönetilmesini, cihazların otomatik aksiyon almalarını, olaylara müdahale ederek engellemesini kapsar. Otomatize edilmiş güvenlik cihazları, belirlenmiş tanımlanmış iş akışları ve olay yönetimi, olaylara müdahale süreçlerinde, ekiplerin kendi içlerinde playbook ve botlarla interaktif iletişimde olmaları güvenlik operasyonlarının her aşamada organize ve en verimli şekilde yürütülmesini sağlar.

Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale Ürünlerinin Kullanım Durumları

 • Oltalama Olayları
 • Kötü Niyetli Yazılım ve Ağ Trafiği Soruşturması
 • Zaafiyet Yönetimi
 • Olay Yönetimi
 • Otomatize Edilmiş Tehdit Avcılığı
 • Güvenlik İhlalinde Bulunan Kimlik Bilgileri Soruşturması
 • Güvenlik Operasyon Merkezlerinin Tüm Güvenlik Operasyonları

Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale Çözüm Ortağımız: