NSC
Ağ Erİşiİm Kontrolü (NAC)

Kurum ağı içerisinde kurum politikalarına uymayan ya da yanlış yapılandırılmış sistemler güvenlik risklerine sebep olmaktadır. Bu sistemlerin tespit edilmesi kadar, kurum ağına dahil edilememesi de önemlidir. Bu noktada, ağ erişim kontrol çözümleri ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çözümle, kurum ağı içerisinde bulunan tüm varlıkların tespiti yapılabilmekte, kurum ağında bulunmaması gereken sistemler varsa, bunların tespit edilerek ağdan çıkartılması sağlanabilmektedir.