Kişisel Verilerin Korunması

Web Sitesi Ziyaretçisi/Çerez Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre NSC BİLİŞİM HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Bundan sonra ‘NSC SOFT’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla NSC SOFT hazırlanmıştır.

Tanımlar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre:

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi;

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Aydınlatma yükümlülüğü, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, ilgili kişilere; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgi verme yükümlülüğünü;

ifade eder.

İlgili Kişi: [nscsoft.com] alan adlı web sitemizi ziyaret ettiğiniz için çerezler ve farklı tanımlayıcılarla bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [NSC SOFT] veri sorumlusudur.

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

Bununla birlikte sitemizde çerezler vasıtasıyla birtakım kişisel verilerinizi işliyoruz. 

Çerezler (cookies), reklam kimlikleri ve web tanımlayıcıları gibi teknolojileri (bu teknolojilerin tamamı “Çerez” olarak ifade edilecektir) ifade etmektedir.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için https://www.aboutcookies.org/ ve https://www.allaboutcookies.org/ adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezler Vasıtasıyla Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Web sitemizi ilk ziyaret edişinizde size çerez tercihlerinize ilişkin bir ekran sunulur. Bu ekranda kullanımına izin verdiğiniz çerezler uyarınca ilgili çerezler tarayıcınıza/cihazınıza depolanır. Çerezlerin her biri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 • Çerezin gönderildiği sunucu,
 • Çerezin önceden belirlenmiş olan kullanım ömrü,
 • Genellikle rastgele oluşturulmuş benzersiz bir tanımlayıcı değer/numara (çerezi gönderen web sitesi sunucusu, sayfalar arasında gezindiğinizde sizi tanımak için bu değeri kullanır).

Çerezler vasıtasıyla veriler tamamen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları bakımından sınıflandırılabilir:

 • Sahibine göre çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından cihazınıza yerleştirilen birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraflarca sunulan üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır. Birinci çerezleri, veri sorumlusu tarafından sunulurken, üçüncü taraf çerezleri hizmet alınan veya iş ortağı olan farklı firmalarca sunulmaktadır.
 • Kullanım ömrüne göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler önceden belirlenen kullanım ömürleri boyunca ziyaretçilerin cihazlarında saklanmakta ve bir sonraki ziyaretinde ziyaretçiyi ve ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılır.
 • Kullanım amaçlarına göre, sitede kesinlikle gerekli olan çerezler, analitik çerezler ve hedefleme/reklam çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezler Vasıtasıyla Toplanan Veriler, Kullanım Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı ID, ziyaretinizin tarihi ve saati, erişim durumu, web sitesindeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, web sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfalarda gerçekleştirdiğiniz işlemler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

Çerezler, web sitemizi ziyaretinizin ve buradaki deneyiminizin stabil bir şekilde gerçekleştirilmesinin ve bir sonraki kullanımınızda bilgilerinizin hatırlanmasının sağlanması, sitenin işleyişinin ve içeriğinin geliştirilmesi, site kullanımlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi, sitede yer alan içeriğin sizin ve cihazınız için en etkili şekilde sunulması ile kullanıcılara tercih ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda özelleştirilmiş hizmetler ve reklamlar sunulması amaçlarıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanım amaçları ve fonksiyonlarına göre çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Aşağıda kategorilerine göre web sitemizde kullanılan çerezler ile ilgili çerezleri sağlayanlar, çerezler ile kişisel veri aktarılabilecek yabancı ülkeler ve her bir çerez özelinde kullanım amaçlarına ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

 1. Zorunlu Çerezler

Web sitesinin kullanımı ve işlerliği için gerekli olan çerezlerdir. Zorunlu çerezler devre dışı bırakıldığı takdirde sitenin bir kısmına veya tümüne erişim mümkün olmayabilir. Zorunlu çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/2e’de öngörülen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Web sitemizde kullanılan zorunlu çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Çerez AdıEtki AlanıSüreAçıklama
elementornscsoft.comaslaWeb sitesinin WordPress teması bu çerezi kullanır. Web sitesi sahibinin sitesinin içeriğini gerçek zamanlı olarak uygulamasına veya değiştirmesine olanak tanır.
cookieyes-consent.nscsoft.com1 yılCookieYes, bu çerezi, kullanıcıların bu siteye sonraki ziyaretlerinde tercihlerine uyulmasını sağlamak için rıza tercihlerini hatırlaması için ayarlar. Sitenin ziyaretçileri hakkında herhangi bir kişisel bilgi toplamaz veya saklamaz.
_wpfuuidnscsoft.com1 yıl 1 ay 4 günBu çerez WPForms WordPress eklentisi tarafından kullanılır.
JSESSIONID.www.linkedin.comoturumNew Relic, bir uygulamanın oturum sayılarını izleyebilmek amacıyla bir oturum tanımlayıcısını depolamak için bu çerezi kullanır.

 

 1. İşlevsel Çerezler

İşlevsel çerezler, web sitesinin içeriğinin sosyal medya platformlarında paylaşılması, geri bildirimlerin toplanması ve diğer üçüncü taraf özellikleri gibi belirli işlevlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. İşlevsel çerezler kullanıcıların web sitesindeki tercihlerini hatırlamak amacıyla da kullanılır. Örneğin dil, para birimi tercihi, kullanıcı girişi sırasında aynı tarayıcıdan giriş yapıldığında tekrar giriş bilgilerinin sorulmaması amacıyla kullanılan “beni hatırla” tercihi gibi kullanım tercihlerini kaydedip sonraki ziyaretlerde hatırlanmasını sağlar. İşlevsel çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, tercihlerin hatırlanması ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Yurt dışı kaynaklı çerezler ise KVKK Md 9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan işlevsel çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Çerez AdıEtki AlanıSüreAçıklama
pll_languagenscsoft.com1 yılPolylang, bu çerezi, kullanıcının seçtiği dili web sitesine geri dönerken hatırlaması ve başka bir şekilde mevcut olmadığında dil bilgisini alması için ayarlar.
lang.linkedin.comoturumLinkedIn, kullanıcının dil ayarını hatırlamak için bu çerezi ayarlar.
li_gc.linkedin.com6 ayLinkedin, bu çerezi ziyaretçinin çerezlerin zorunlu olmayan amaçlarla kullanımına ilişkin rızasını saklamak için ayarlamıştır.
lidc.linkedin.com1 günLinkedIn, veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için lidc çerezini kurar.
yt-remote-device-idyoutube.comaslaYouTube, bu çerezi, gömülü YouTube videolarını kullanarak kullanıcının video tercihlerini depolamak için ayarlar.
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYyoutube.comaslaytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY çerezi, YouTube tarafından kullanıcı tarafından tıklanan son arama sonucu girişini saklamak için kullanılır. Bu bilgi, gelecekte daha alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır.
yt-player-headers-readableyoutube.comaslayt-player-headers-readable çerezi, YouTube tarafından video oynatma ve arayüzle ilgili kullanıcı tercihlerini saklamak için kullanılır ve kullanıcının görüntüleme deneyimini geliştirir.
yt-remote-connected-devicesyoutube.comaslaYouTube, bu çerezi, gömülü YouTube videolarını kullanarak kullanıcının video tercihlerini depolamak için ayarlar.
yt-remote-session-appyoutube.comaslayt-remote-session-app çerezi, YouTube tarafından kullanıcı tercihlerini ve gömülü YouTube video oynatıcısının arayüzü hakkındaki bilgileri saklamak için kullanılır.
yt-remote-cast-installedyoutube.comaslayt-remote-cast-installed çerezi, gömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklamak için kullanılır.
yt-remote-session-nameyoutube.comaslayt-remote-session-name çerezi, YouTube tarafından gömülü YouTube videosu kullanan kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklamak için kullanılır.
yt-remote-cast-availableyoutube.comaslayt-remote-cast-available çerezi, kullanıcının YouTube video oynatıcısında yayın akışının mevcut olup olmadığına ilişkin tercihlerini saklamak için kullanılır.
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comaslayt-remote-fast-check-period çerezi, YouTube tarafından gömülü YouTube videoları için kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklamak için kullanılır.

 

 1. Analitik Çerezler

Analitik çerezler kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları hakkında bilgi toplar. Bu tür çerezler kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler, kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfalar, tıklanma sayıları, sayfaları kaydırma hareketleri ve bu sayfalara giriş ve çıkış zamanları gibi bilgileri toplar. Analitik çerezler vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan analitik çerezler, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Çerez AdıEtki AlanıSüreAçıklama
_ganscsoft.com2 yılKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_ga_<container-id>nscsoft.com2 yılOturum durumunu korumak için kullanılır.

 

 1. Pazarlama Çerezleri

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam/kampanyaların sunulması ve pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılan çerezlerdir. Pazarlama çerezleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md.5/1 ile Md9/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmekte yurt dışındaki çerez sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Çerez AdıEtki AlanıSüreAçıklama
bcookie.linkedin.com1 yılLinkedIn, tarayıcı kimliklerini tanımak için LinkedIn paylaşım düğmelerinden ve reklam etiketlerinden bu çerezi ayarlar.
bscookie.www.linkedin.com1 yılLinkedIn bu çerezi web sitesinde gerçekleştirilen eylemleri depolamak için ayarlar.
YSC.youtube.comoturumYoutube, bu çerezi, Youtube sayfalarındaki gömülü videoların izlenme sayısını takip etmek için ayarlar.
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com6 ayYouTube, bu çerezi bant genişliğini ölçmek ve kullanıcının yeni veya eski oynatıcı arayüzüne sahip olup olmayacağını belirlemek için ayarlar.
VISITOR_PRIVACY_METADATA.youtube.com6 ayYouTube bu çerezi, kullanıcının geçerli etki alanı için çerez onayı durumunu saklamak üzere ayarlar.
PREF.youtube.com8 ayPREF çerezi, farklı sitelere yerleştirilmiş YouTube Videoları için dil, arama sonuçlarının biçimi ve diğer özelleştirmeler gibi kullanıcı tercihlerini saklamak için Youtube tarafından ayarlanır.

 

Web sitemizde kullanılan pazarlama çerezleri, sağlayıcıları ve kullanım amaçları aşağıdaki şekildedir:

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Engellersiniz?

 Çerezlerin kullanılması, web sitesinin daha iyi hizmet vermesine yardımcı olur, ancak isterseniz çerezlerin kullanımını engelleyebilirsiniz. Çerezleri engellemek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz gerekmektedir. Bu ayarlar, kullandığınız cihaza ve tarayıcıya göre değişiklik gösterebilir. Aşağıda, çerezlerin kullanımını engellemek için farklı internet tarayıcıları üzerinden izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgiler bulunmaktadır:

Microsoft Edge

 1.   Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine tıklayın ve Ayarlar’a gidin.
 2.   Temizlenecek Öğeleri Seç seçeneğine tıklayın ve temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 3.   Seçiminizi yaparak temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

Google Chrome

 1.   Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 2.   Sağ üst köşede bulunan Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 3.   Gelişmiş’i tıklayın.
 4.   “Gizlilik ve Güvenlik” altında İçerik Ayarları’nı seçin.
 5.   Çerezler’e tıklayın.
 6.   “Tüm çerezler ve site verileri” altında istediğiniz web sitesini bulun.
 7.   Sitenin yanındaki Kaldır simgesine tıklayın.

Mozilla Firefox

 1.   Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 2.   Gizlilik ve Güvenlik bölümünü seçin, ardından Geçmiş bölümüne gidin.
 3.   “Firefox, geçmiş için özel ayarları kullan” seçeneğini işaretleyin.
 4.   Çerezleri göster… düğmesine tıklayın.
 5.   Arama: alanına, silmek istediğiniz web sitesinin adını yazın.
 6.   Silmek istediğiniz çerezleri seçin ve Seçilenleri Sil’e tıklayın.
 7.   Çerezler penceresini kapatın ve ardından about:preferences sayfasını kapatın.

Safari

 1.   Safari > Tercihler’i seçin.
 2.   Gizlilik öğesini tıklayın.
 3.   Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 4.   Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

Internet Explorer

 1.   Bilgisayarınızın masaüstünde Internet Explorer simgesine tıklayın.
 2.   Araçlar düğmesine ve ardından İnternet Seçenekleri’ne tıklayın.
 3.   Gizlilik sekmesine tıklayın, sonra tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya çekin ve Tamam düğmesine tıklayın.

Sitemizi ziyaretinizle birlikte birtakım kişisel verileriniz çerezler dışında başka tanımlayıcılar aracılığıyla da işlenmektedir. Aşağıda sitemizde gezinme sürecinde işlenen kişisel verileriniz, verilerin işleme amaçları ve kanuni gerekçeleri hakkında detaylı bilgilendirileceksiniz. 

Web sitemizi sadece ziyaret etmeniz halinde;

 • İşlem Güvenliği (Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı) bilgileriniz
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacı ile
   • KVKK Md.5/2a’daki kanunlarda açıkça öngörülmesi şartına uyarınca (5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 5) hükmüne istinaden) tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileri toplama yöntemleri

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz yoluyla otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. 

 Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
 a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu: 

 • Şerifali Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı No: 205/A ÜMRANİYE İSTANBUL adresine yazılı olarak;
 • [email protected] kep adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
 • Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

NSC SOFT, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“inden ulaşabilirsiniz.