Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

Kurum ağı içerisinde kurum politikalarına uymayan ya da yanlış yapılandırılmış sistemler güvenlik risklerine sebep olmaktadır. Bu sistemlerin tespit edilmesi kadar, kurum ağına dahil edilememesi de önemlidir.

Bu noktada, ağ erişim kontrol çözümleri ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çözümle, kurum ağı içerisinde bulunan tüm varlıkların tespiti yapılabilmekte, kurum ağında bulunmaması gereken sistemler varsa, bunların tespit edilerek ağdan çıkartılması sağlanabilmektedir.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC)  teknolojisi; son kullanıcı güvenliği teknolojilerini, kullanıcı ya da sistem otantikasyonunu ve ağ güvenliği politikalarının uygulanmasını birleştirmeye yönelik bir teknolojidir.

NAC;  sistemdeki her kullanıcının erişebileceği verileri yetkilendiren, kullanıcıların rolleri çerçevesinde düzenleme ve sınırlandırma, ağ güvenlik denetlemesi yapan ve kullanıcı sistem güvenliğini sağlayan bir teknolojidir.

NSC Bilişim olarak bu konuda değişik seçeneklerde anahtar teslimi çözümler sunmaktayız.