Güvenlik Orkestrasyon, Otomasyon ve Olaylara Müdahale (SOAR)

Güvenlik orkestrasyon, otomasyon ve olaylara müdahale ürünleri; alt yapınızda yer alan güvenlik odaklı olsun olmasın tüm cihazlarınızı, süreçlerinizi ve güvenlik ekiplerinizi koordine eder, eşsiz bir uyum içinde çalışmalarını sağlar. Böylece olayların tespit ve müdahale süreleri kısalır.

Daha hızlı, akıllı ve hatta otomatik aksiyonlarla verimlilik mümkün olur. Güvenlik alt yapınız üzerinde hâkimiyet kurmanızı, iş akışlarınızın kesintisiz ilerlemesini sağlar.

Orkestrasyon ve otomasyon ile manuel aksiyonlar azaltılır, tekrarlayan, zaman alan alarm ve görevler otomatize edilir. Playbook ve botlarla cihazların otomasyonu ve iş akışlarının, süreçlerin dökümante edilmesiyle ekiplerin interaktif çalışması sağlanır. Böylece verimsiz harcanan zaman geri kazanılır, iş gücü doğru ve verimli kullanılır.

Doğru ve verimli çalışan bir ekip ise olaylara daha odaklı yaklaşır ve daha kısa sürelerde müdahale edebilirler.

Harcanan zaman azalır, olası zararların, maliyetlerin önüne geçilir.

Anahtar Faydalar

Kapsamlı olay müdahale süreci

Daha hızlı ve kısa sürede olaylara müdahale.

Akıllı Orkestrasyon ve Otomasyon

Manuel süreçlerin otomasyonu ile; çalışan verimliliği, güvenlik ekipleriniz üzerindeki pozitif çarpan etkisi.

İnteraktif Soruşturma ve Görev Yönetimi

Her bir görev içinde ekip ve cihazların interaktif iletişimi, bireylerin katkı sağlaması ve otomasyon ile ekiplerin güvenlik olaylarına daha odaklı ve zaman ayırarak inceleme yapabilmesi ve yanıt vermesi.

Yüksek Yatırım Geri Dönüşü (ROI):

Kazanılacak iş gücü, zaman ve maliyet avantajı, kesintisiz iş akışları ve hızlı müdahale ile olası kayıpların engellenmesi, daha iyi SLA süreleri.

Daha Güçlü Siber Güvenlik

Daha verimli, odaklı çalışan, hızlı ve doğru müdahale eden Güvenlik Operasyon Merkezleri.