Palo Alto

Palo Alto Firewall, Kurumların BT yapılarına bütünsel görünürlük, ilkesel denetim ve tüm uygulamaların, kullanıcıların ve kurumsal ağdaki içeriğin merkezileştirilmiş yönetimini sağlayan yeni nesil güvenlik duvarı sağlayan pazar lideridir. Amaca yönelik platformlar, patent bekleyen teknolojileri, tüm özelliklerin sorunsuz entegrasyonu ve yüksek L7 kapasite sağlar.

Bunlara ek olarak GlobalProtect, kuruluşların aynı kurumsal uygulamayı, kullanıcıyı ve içerik bazlı güvenlik politikalarını önceden yüklenmiş ya da talep üzerine yüklenebilen kalıcı bir istemci vasıtası ile mobil kullanıcılara genişleten yeni bir uç noktası çözümüdür. 

Neden Palo Alto Firewall (3 Çekirdek İşlevler)

Palo Alto Firewall, Application identification trafiği port, SSL encryption veya çeşitli atlatma yollarına bakmaksızın uygulamalara göre sınıflandıran teknolojidir. Günümüzde birçok uygulama 80 veya 443 portunu kullanarak internete çıkar, klasik firewallarda bu portlardan çıkan trafiğin gerçekte ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi yoktur. 80 veya 443 ten çıkan bir facebook veya bir file-sharing uygulaması olabileceği gibi ultrasurf gibi tüm filtrelerimizi ve güvenlik önlemlerimizi atlatan bir uygulamada olabilir. NGFW’da klasik firewall’lar gibi port kullanabilmenin yanında tamamen porttan bağımsız uygulamalara göre kural yazılabilir.