NSC
Saldırı Tespİtİ ve Önleme

Hedef odaklı saldırı, belirlenen şirket ya da kurumların kişi ya da kişilerce planlı ve sistemsel bir dijital saldırıya maruz bırakılmasıdır. Dijital verinin git gide önemini artırması ve tüzel kişilere yani şirketlere yapılıyor olması en büyük nedenlerden. Saldırı Tespit önleme ürünlerinin kullanılmıyor olması saldırı tespitini zorlaştırıyor.Hedeflenen tehditlere karşı istihbarat, engelleme ve koruma sağlayan platformdur. Bunun en problemli ve hedefe yönelik saldırılarını çok katmanlı ve gerçek zamanlı olarak tespit, analiz ve rapor edebilmenizi sağlar.Bütün bunlarla uğraşmadan otomatik olarak kesip sizlere raporlamasını yapan sisteminizdeki diğer güvenlik çözümleri uyumlu çalışan hepsinin gücüne güç katan iç ve dış bütün tehditlere karşı her zaman farkında olun.