Zafiyet Analizi

Zafiyet Analizi (Vulnerability Analysis) veya Zafiyet Değerlendirmesi (Vulnerability Assessment), bir sistemde bulunan tüm altyapıların analiz edilmesi ile herhangi bir olası zafiyetin olup olmadığı varsa bulunan zafiyetlerin metodolojiye uygun olarak sınıflandırılması hizmetidir. Zafiyet analizi yapılması siber güvenlik çalışmalarının çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Zafiyet bulunması ihtimalinin tespiti için yapılan faaliyetler gerektiğinde değil iş süreçlerinin bir gerekliliği olarak düzenli olarak yapılmalıdır.

 NSC Bilişim Hizmetleri dünya standartları ve regülasyon uyumlulukları kapsamında zafiyet analiz çalışmaları gerçekleştirmektedir. Sunulan hizmet kapsamında sistemler veya uygulamalar üzerindeki güncel zafiyetler araştırılır ve sızma testleri öncesinde bir ön bilgilendirme sağlar. Zafiyet araştırma çalışmalarımızı herhangi bir ürün kullanmadan öz kaynaklarımız ile gerçekleştirerek raporlamaktayız.