loader

Uyumluluk

ISO 22301

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standarttır. Bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır. Standart kuruluşların krizlerden ve olumsuz durumlardan kaçınmasına yardımcı olmak için olumlu ve olumsuz planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde eski haline dönmesi için yardımcı olur.

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardı, tüm kuruluş türlerini (örneğin, ticari kuruluşlar, kamu kurumları, kar amaçlı olmayan kuruluşlar) kapsar. Bu standart, dokümante edilmiş bir BGYS’yi kuruluşun tüm ticari riskleri bağlamında oluşturmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsar. Bağımsız kuruluşların ya da tarafların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş güvenlik kontrollerinin gerçekleştirilmesi için gereksinimleri belirtir.

Güvenli İmpelementasyon Ve Konfigürasyon

Teknolojideki hızlı büyüme ile birlikte çözüm duyulan ihtiyaçlarda artmaya başlamıştır. Teknolojinin gelişme sürecindeki değişimden yararlanabilmek için şirketler de mevcut alt yapılarına yatırım yapmak zorunda kalmaktadır. NSC Bilişim olarak gelişen ve büyüyen sistemlere dahil edilecek yeni donanım, uygulama ve mikro servislerin altyapı içerisindeki yerlerinin tespitinin gerçekleştirilmesi, devreye alınacak ürünlere ait çalışacağı diğer servisler ile iletişimindeki güvenlik seviyelerinin olgunlaştırılması için Güvenli İmplementasyon ve Konfigürasyon destek hizmetlerini Kıdemli Siber Güvenlik Mimari Danışmanları ile vermektedir. Yeni ürün ve hizmetler devreye alınırken kurum kültürüne uygunluğu, ürüne ait güvenlik araştırması, çalışacağı diğer servisler ile uyumluluğu gibi birçok konuda müşterilerimiz için çalışmaları sürekli yürütmekteyiz.

AzerbaijaniEnglishGermanRussianTurkish

NSC Cloud Yüksek Performans Düşük Maliyet.