NSC
Verİ Sınıflandırma

Veri Kaybı Önleme (Data Loss Prevention | DLP) projeleri gerçekleştirdiğinizde, hangi verileri korumanız gerektiğini belirlemek için verileri sınıflandırmanız gerekiyor. DLP öncesinde bu sınıflandırmanın yapılması, sisteme giren her verinin hangi politikalara dahil olacağının dinamik olarak belirlenmesi açısından önem taşıyor. Aynı zamanda verilerin ilgili sınıflandırmalar ışığında yönetilmesini de sağlıyor. Ülkemizde yürürlüğe giren KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında, kişisel verilerin sınıflandırılması gerekmektedir.