Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu verileri işleyen kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Yürürlüğe giriş tarihi olan 07.10.2016'dan itibaren bu kanun, kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar için pek çok sorumluluğu da beraberinde getirmektedir.

 Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uyum süreçleri kapsamında verilerin güvenli şekilde tutulabilmesi için Veri Denetimi, Veri Kullanım Kuralları, Çalışanlara ait verilmesi gereken farkındalık eğitimleri ile birlikte Hukuki süreçlerin düzenlenmesi konusunda müşterilerimizle çalışmaktayız. Konusunda uzman Avukat ve Veri Güvenliği/Bilgi Güvenliği Mühendislerimiz ile uyumluluk danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında müşterilerimizin yanında oluyoruz.