NSC
Verİ Merkez Tasarım ve Uygulama

Bundan 20 yıl önce, sistem odasının tamamını kaybetsek bile şirketin ana işleyişinde çok büyük bir etki uyandırmazdı. Bugün basit bir servisteki yavaşlama bile ciddi krizler oluşturabiliyor. Her şirketin, 7/24 esasına göre çalışan bir altyapıya ihtiyacı var. BT yatırımlarının sürekli olarak en son, en güvenli, en performanslı sistemlere yönelik yapılması, bu sistemleri barındıran veri merkezlerinin (data center) de ihtiyaç duyulan süreklilik ve güvenliğe cevap verir niteliklerde olması gerekiyor. Veri Merkezi Tasarımı ve Uygulama Çözümü kapsamında, lokasyonunuzda bulunan veri merkezinin fiziksel altyapı, iklimlendirme, güç, güvenlik, izleme, yangın önleme, kablolama ve etiketlendirme noktalarında yeterli olup olmadığını analiz ediyor. Veri merkezinizin planlama, konumlandırma, optimizasyon ve kurulumunu, Uluslararası Bilgi Güvenliği (International Information Security | IIS) standartlarına göre gerçekleştiriyor. Sunucu işletim sistemleri, bilgi işlem uzmanlarının, altyapıları üzerindeki kontrollerini maksimum düzeye çıkarmalarına yardımcı olan, bu arada yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve idare maharetleri sunan işletim sistemleridir. İçerdiği idare araçları sayesinde bir hayli görevi otomatik olarak yapabilmekte, dolayısıyla işletme fiyatı ehemmiyetli ölçüde azaltılabilmektedir. İçerdikleri özellikler ve işlevler sayesinde işletmeler; güvenli, emin ve kuvvetli bir sunucu ortamına sahip olmaktadır.